di san yi si zhang tong zhi wo men shi yi lu de 3

b r di san juan tie liu 1 9 3 7 di san yi si zhang tong zhi wo men shi yi lu de b r b r di san yi si zhang tong zhi wo men shi yi lu de b r b r zhou wei du shi wo men de bu dui huo shi gan lai de you jun huai dan xin ge sha xie da yuan da da lei lei de shuo si ling bu you jiao dao tuan zhi shu jing wei ying huai you qi bing ying huai you zhi shu bao wei bu de yi zhi xiao fen dui jiu shi you yi ge ri jun da dui chong shang qu ye nen ba gui zi zhuang de tou po xue liu b r b r zai shuo liao jiu qing an di mian shang gui zi nen you yi ge da dui de bing ma b r b r tuan chang ni shuo yi ge da dui de gui zi dao shi you wo gu ji huai bu zhi zhe me xie ren zhi shao you yi ge lian dui de gui zi zai qing an ne b r b r heng xie da yuan hu mu yi deng bu jiu shi gui zi di 3 0 lian dui ma wo gao su ni na shi gui zi ming hao yu dao liao wang si ling ta men yao shi luo wo shou li yi dao yi ge quan du ka ca liao b r b r tuan chang na zhe ji ge fu lu zen me ban du huai mei you shen song qu lv bu ye yao you ren jie shou a b r b r xie da yuan leng liao leng shen shi xiang qi lai you hui shi bu guo zhe ji ge fu lu ye gou nen nai de cong cheng na chong chu lai zhi hou jiu wang lin zi li zuan yi dao lin zi li du yi liu de jue qi pi gu pa zai lin zi bian shang xiang si zhou da liang b r b r ye bu wang lin zi li chou chou kan nen fu you ren b r b r zheng hao bei yin bi zai shu lin zhong de zhan shi men dai liao ge zheng zhou jian zhou wei du shi chuan zhou hui bu jun zhuang de zhan shi ji ge ren du shai kang si de fa dou xu shi xie da yuan chang de xiong shen e sha de yang zi xia pa liao ji ge fu lu du lian hua du shuo bu li luo liao b r b r huai mei shen wen du yi liu de gui zai liao xie da yuan de mian qian ku sang si de han tian han di de xiang shi yao ba ta men zen me zhou si de b r b r er qie zhe xie ren shuo hua ye bu lao shi du shuo zi ji shen shi qing bai jiu cha mei shuo zi ji cong ba bei zu zong na shi suan qi jiu pin nong chu sheng da xiao jiu shi ku hai zi chu sheng mei de chi mei de chuan hao bu rong yi huo dao g ren xi f huai mei zhou luo ne you gan shang zhan lu n nian dai qiang pao wu yan ping shi lao shi ba jiao zhe bu du shi bei gui zi bi de cai zai liang jun jiao zhan de shi hou cong cheng na tao chu lai b r b r xie da yuan gen ben jiu bu xin zhe xie gui hua yao shuo du shi zhuang jia ren huo zhe shi cheng na da gong de huo ji zen me ke nen shi zhi du mo chu jian zi lai liao b r b r zhe fen ming shi na qiang de shou zhi you chang qi na qiang cai hui zhe yang b r b r suo yi ta men de shen fen bu nan cai yao me shi gei guan dong jun mai ming de ji cha dui de bian yi yao me jiu shi wei jun b r b r xie da yuan xiang xin hou zhe ke nen x n g yao da yi xie bu guo ta bai ming liao yao zhun bei xia xia zhe xie gan zai ta mian qian qi tu m n g h n guo guan de wei jun b r b r zhe ji ge man zui gui hua fen ming shi na qiang de shou huai shuo zi ji shi zhuang jia ren wo kan fen ming shi na xie pa zai gui zi mian qian dang gou de te wu bu shi ji cha dui jiu shi xian bing dui de wei jing cha shou shang zhan man liao lao bai xing de xian xue ji bian shi zhan dou jie shu hou kai gong pan da hui na du shi yao qiang bi de ji ran zao wan yao si b r b r xie da yuan shi dang zhou wei jun de mian kou qi zhong tou zhou yi gu zi han yi bai ming liao shi xiang you xin cuo sha wu xin fang guo b r b r sheng si zhi ji zhe xie wei jun ye du bu gan cang zhou ye zhou liao kai shi de shi hou ta men shi pa g c d de jun dui zhi dao ta men shi wei jun bu hui fang guo ta men cai xiang qi liao bian xia hua yao shi yun qi hao huai nen tao guo qu b r b r fan er xie da yuan que da zhi cai chu liao zhe ji ge ren de shen fen b r b r wei jun b r b r shuo shi hua xie da yuan dui yu zhe xie wei jun shi zai shi wu hua ke shuo dang bing ben lai jiu shi mai ming de huo ke zhe xie wei jun ye dang de hu tu ye bu zhi dao guo bu guo jia bu jia de shui gei jun xiang jiu gei shui da zhang zhe du he gui zi da zhang liao huai yi wei gen dang nian jun fa h n zhan de shi hou de guang jing dang guan de gei qian ta men mai ming b r b r ke jiu shi zhe yang de pu tong ren zai mian dui wei xian de shi hou ye shi yong you yi xie ji zhi de b r b r zhe bu xia hua zhang zui jiu lai b r b r xie da yuan yi kou yi ge du shi te wu hua li hua wai jiu shi yi ge yi si tong tong qiang bi b r b r zhe dang kou ji ge wei jun ye xia sha liao huai mei you shen wen jiu yao qiang bi zhe g c d de bu dui du zhe me hen b r b r chang guan b r b r wo bu shi chang guan wo men xing jiao tong zhi xie da yuan bu xian bu dan de ling sheng dao b r b r dui dui dui tong zhi wo men shi yi lu de b r b r ha ha xie da yuan huai mei deng da tou de na ge wei jun shuo wan jiu qi de da xiao bu zhi zhe xie jia huo ping shi zuo zhan ye bu shi zhe me nao du zhan dui de ji qiang zai bei hou yi jia qi lai bie kan chuan zhou yi shen huang pi chong qi lai ye bu pa si b r b r ren shui ye bu ming bai zhe xie wei jun huai nen shuo chu zhe yang de hua lai b r b r shui gen ni men shi yi lu de jing wei yuan xiao wang he duan dao b r b r xie da yuan xin zhong shi zhen de hen zhe ge nian dai jiu jun dui zhong dang bing chi liang bei dang cheng tian jing di yi de shi chang guan shuo da shui jiu da shui zhe zhong xiang fa zai jun fa bu dui zhong pu bian cun zai bu shao bei zhua zhu de wei jun yi zhi huai gan jue bu dao xiu chi fan er hen an ran shuo kang qiang jiu yao ting chang guan de b r b r yan qian de zhe ji ge ming xian yao ji ling yi xie dan zai xie da yuan de yan zhong yu jia ke hen b r b r chang guan wo men zhen de bu shi wei jun yi qian suan shi ke jin tian jiu zai jin tian wo men bao dong liao a b r b r shuo wan wei jun si hu xiang dao liao shi me si de cong dou li na chu yi zhang xuan chuan dan zhe shi ye zhi zheng zhi bu yin shua de dan zi zhuan m n zhen dui na xie wei jun b r b r xuan chuan dan shang ming que xie zhou you dai fu lu dui you xin tou cheng de wei jun he wei gong zuo ren yuan you dai yi qian fan xia de zui yi bi gou xiao deng zi yang b r b r heng bie na yi zhang po zhi zai wo mian qian huang ni men ji ge bu shi shuo bao dong ma na jiu shuo shuo zen me bao dong de xie da yuan wan quan shi yi fu qi ji bai huai de yang zi dan xin li yi jing ren ding zhe xie wei jun zheng shi liu zai qing an cheng na yin qi dong lu n de zhu mou yao shi you shu xi cheng na qing kuang de ren dai lu na xia qing an cheng dao shi bu nan b r b r you xin yong zhe ji ge ren dan zai yong zhi qian xie da yuan huai shi jue de yao qiao da yi xia b r b r chang guan bei zhi huang xie jun ou bu wei jun dao di 5 jun guan qu bu bing 1 8 lv tuan 1 tuan te wu lian lian chang gao lian zai ban ge xiao shi qian wo men tuan chang xiang huai zhang jiu xia da liao gong ji ri jun de ming ling ri jun zai cheng na zui zhong yao de jun xu cang ku yi jing bei wo jun po huai bei fang huo hou xing cheng cheng na de h n lu n dan shi wo men tuan liu zai cheng na de ren cai xiao san bai ren j i zhan zhi hou bu di ri jun wan ban wu nai zhi xia xiang tuan chang xia da de che chu cheng na de ming ling b r b r wei jun tou zi gao lian san yan liang yu de jiu jiang da zhi qing kuang shuo qing chu liao b r b r dan shi ta jiao dai de qing kuang zhong yi jing zheng ming cheng na ri jun de cang ku yi jing bei dian ran na me da liang ri jun dun ji de wu zi ye jiang bei fu zhi yi ju b r b r xie da yuan xiang dao zhe li ji qie dao cheng na de gui zi you duo shao ren b r b r yi ge ri jun jia qiang da dui xiao er bai ren duo liao yi ge 6 0 po ji pao ban yi ge zhong ji qiang xiao dui dong cheng de cheng m n zai wo jun chu cheng hou yong zha y o zha huai yi shi ban huo gui zi wu fa zai dong cheng m n zu zhi you xiao fang yu b r b r gao lian you zhen you jia de shuo dao zhen de shi gui zi zai cheng na que shi ren bu duo b r b r dang ran wei jun ye bu ke nen shi wei liao da yi gen gui zi jue lie geng bu ke nen xiang gao lian shuo de na yang dan gan gen bing li cha bu duo de gui zi jiao zhan b r b r da qing an zhe shi wu fa bi mian de xian shi xie da yuan xiang na xia shou gong bi ran xu yao yi ge shu xi cheng na fang yu de ren dai lu zhe hui gong fu ta kan zhong liao yan qian de zhe ge gao lian b r b r ni de bu xia ne b r b r gao lian huai yi wei dui fang bu xin ta de hua ji qie bian jie du zai zhe li chang guan nen gou sui bian wen b r b r zai jun zhong te wu lian de zuo yong lei si yu zeng yi yang jun zhong de zhen cha lian de zuo yong du shi zuo wei zhuan ye bing zhong zu jian de dan shi yi ge lian jiu liu qi ge ren xie da yuan huai you xie bu gan xiang xin ni yi ge lian nan dao jiu zhi you zhe me ji ge ren b r b r wen zhe wu xin ting zhe you yi gao lian deng shi jiao qi ku lai 3 7 nian wo men lv zhi yuan sui yuan zuo zhan de zhu m n g bing tuan zao shou zhong chuang hou lai hui lai xiu zheng gui zi bu tong yi wo men zheng bian bu chong ren yuan he wu qi suo yi jiu sheng xia liao zhe ji ge ren b r b r zhe jiu shi bang zhou qin lue zhe de xia chang ni yao qing xing de ren shi yi wang dui ren min fan xia de zui e zhao ji hui li gong shu zui b r b r zhe xie guan mian tang huang de hua zi ran hu bu zhu ren dan gao lian de x n g ming zai xie da yuan shou zhong nie zhou zi ran shi gai bian bu liao de xian shi zhe yi tong hua ye jiu shi xie da yuan gei gao lian zui hou de ji hui wo gei ni yi ge jiang gong shu zui de ji hui b r b r chang guan qing shuo gao mou yi ding jin quan li b r b r fan zheng gui zi ye sha guo liao hui tou shi hui bu hui qu liao jiang lai nen fu nen tou ru kang ri bu dui gu ji ye mei xi b r b r bu guo de dao you dai de ji hui huai shi you de zhi xu ta nen gou ba wo ji hui xie zhu xie da yuan de jing wei 2 tuan na xia qing an wei hou xu bu dui sao qing jin gong sui hua de zu ai b r b r ci shi xie da yuan shou zhong de bing li jiu yi ge ying ren shu shang bi gui zi shao wei duo yi xie dan shi gui zi zhan zhou di li zhi bian da zhe zhong zhang xie da yuan huai shi you xie nen nai de ta zhi dao bu dui yi ding yao kuai zai gui zi mei you fan ying guo lai zhi qian jiu chong dao gui zi mian qian shou qi dao luo cai nen you ji hui b r b r bu ran deng gui zi hui guo jing lai zu zhi qi lai fang yu gong shi zai xiang gong cheng jiu bu hao shi liao b r b r xie da yuan xiang dao zhe li qi zai ma shang hou bei ting de bi zhi lang sheng dao tong zhi men qian mian jiu shi qing an cheng da hu lan he lun bu shang wo men 2 tuan wo men jiu qu jie fang qing an cheng b r b r jie fang qing an cheng b r b r yi ge ying de bu dui hu la cong lin zi li beng chu lai jiao di sheng feng si de chong xiang qing an cheng b r b r zheng duo yi chu wa di na de huang xie jun 1 8 lv tuan 1 tuan de 3 0 0 lai hao ren du ju ji zai yi qi zhou wei pai chu liao liang ge jing wei zheng da liang zhou zhou wei de qing kuang b r b r yi ge ban de xian tou zhen cha bu dui qiao wu sheng xi de xiao shi liao b r b r xiang huai zhang bu ren wei zai zhe guan jian shi chen zhe liu qi ge ren hui bei zhou ta pao liao wei jun sui ran shi qiang liao gui zi zai qing an cheng de jia dang ke cai mei fen na ji ge di xiong ke bu hui jiu zhe me zhou fang zhou yi da bi heng cai shi ren du xiang zhou lai fen yi bei geng zhe me ke nen bu gao er bie b r b r tao ming yao jin shi bu jia ke shi zhe shi zai zhan chang shang zhou wei de lu kou du bei du zhu liao xiang yao tao zou huai shi de gen zhou da bu dui zou b r b r suo yi xiang huai zhang duan ding zhe ji ge ren shi bei ren jie zhu liao b r b r ta zui dan xin de huai shi na ji ge wei jun hui bu hui kang bu zhu chu mai ta yi dan ru ci xiang huai zhang he yu xia de zhe 3 0 0 lai ren jiu wei xian liao zhi bu ding na chu g c d de bu dui zheng zhang zhou da wang deng zhou ta men ne b r b r cong jun shi ji nian na xie bing fa ji mou huai shi xin zhong you xie de si lai xiang qu xiang huai zhang huai shi jue ding zhao yi chu wa di cao mao sheng yi xie de di fang xian mai fu xia lai zhu shi yi xia zhan chang de qing kuang zai zuo da suan zhou wei zai pai shang ji ge ren mi qie zhu shi qing kuang yi dan fa jue jun dui jiu hui lai yan jiang b r b r xiang huai zhang ye shi wai da zheng zhou yong xing jun de fa zi lai zhi hui zhe ci dui ta lai shuo guan hu zhou x n g ming de tao pao b r b r lin zi jue dui bu nen zuan xiao yi dian de shu lin zi ye nen hen qing yi de yin bi yi zhi xiao bu dui da yi dian de lin zi geng bu yong shuo liao b r b r tu ran xiang huai zhang ting dao zhe yi tian lai you yi ge huai xiao xi b r b r tuan chang bu hao liao wo men dong bei fang chu xian da liang di jun b r