shui wu yue de nen li

b r yin wei bai shi ben shu zhong bi jiao zhong yao de jiao se suo yi te di sou ji liao shui wu yue de nen li da jia mei shi de hua ke yi qiao qiao yi hou zhe xie xin xi ke nen hui chu xian de dang ran ye you de xiong di ke nen yi jing kan guo liao ke yi hu shi b r b r 1 qi meng jie duan ci jie duan wei xue ji nen li jue xing jie duan b r b r nen gou kong zhi ji shao liang de shui bing ke gai bian shui de xing zhuang b r b r 2 di yi jie duan ci jie duan wei xue ji nen li jin jie jie duan b r b r nen gou kong zhi yi ding liang de shui bing ke gai bian shui de xing zhuang b r b r ru guo xue xi ren shu de hua hui zai shui dun shu shang jin bu xun su b r b r bing qie you geng qiang de wei li jue xing mi shu qian sha shui xiang yong xue ji ning ju kong qi zhong de shui huan hua cheng yi mei mei shui zhen gong ji dui fang b r b r 3 di er jie duan ci jie duan wei xue ji nen li zeng qiang jie duan b r b r nen gou kong zhi da liang de shui bing ke gai bian shui de xing zhuang he zai yi ding cheng du shang gai bian shui de wen du b r b r ru guo xue xi ren shu de hua hui zai shui dun shu shang jin bu xun su bing qie you geng qiang de wei li b r b r jue xing mi shu mo jing bing jing yong xue ji ning jie kong qi zhong de shui fen ning cheng yi mian mian bing jing bao wei zhu dui fang shi shu zhe ke sui yi zai bing jing zhong yi dong gong ji dui fang di deng ji de shui dun shu ke yi jin xing dan shou jie yin b r b r 4 di san jie duan ci jie duan wei xue ji nen li qiang hua jie duan nen gou kong zhi da liang de shui bing ke gai bian shui de xing zhuang he zai yi ding cheng du shang gai bian shui de wen du he zhuang tai ru guo xue xi ren shu de hua hui zai shui dun shu shang jin bu xun su bing qie you geng qiang de wei li jue xing mi shu ling yue shuang hua yong xue ji jiang dui fang kun zai bing na shi shu zhe han yi sheng sui bing pian hui dai zhou dui fang de shi ti sui pian piao luo ye ke yong yu zuo mu xue bi yao shi ke zheng rong gao deng ji de shui dun shu ye ke yi jin xing dan shou jie yin b r b r 5 di si jie duan ci jie duan wei xue ji nen li wan cheng jie duan nen gou kong zhi ji liang de shui bing ke ren yi gai bian shui de xing zhuang he wen du yi ji zhuang tai ru guo xue xi ren shu de hua hui zai shui dun shu shang jin bu xun su bing qie you geng qiang de wei li jue xing mi shu ning xue mi jing yong xue ji jiang dui fang de si xiang re qing jiang dao bing dian 1 0 0 c shi qi si xiang niu qu beng kui er si ye ke cao zong dui fang da dao mu de suo you de shui dun shu du ke yi jin xing dan shou jie yin ye ke yi shuang shou tong shi jie liang zhong yin tong shi fa liang zhong shui dun shu b r b r 6 qian zai jie duan ci jie duan wei xue ji nen li zui zhong jie duan zai yuan lai de ji chu shang ke yi tong guo jie chu wu ti bao kuo ren ti lai kong zhi qi na han de shui fen jue xing yi xia si zhong ren shu b r b r 1 mi shu nie pan zhi shu yong xue ji shu tong dui fang ti na xue guan zu zhi xing cheng xin de xue ye da jian xin de xue guan yi da dao wei chi huo jiu zhi dui fang sheng ming de xu yao b r b r 2 mi shu jing jie zhi shu tong guo jie chu ta ren de shen ti jiang qi ti na de shui fen quan bu huo bu fen gen ju xu yao shun jian dong jie b r b r 3 mi shu yu hua zhi shu tong guo jie chu ta ren de shen ti jiang qi ti na de shui fen quan bu huo bu fen gen ju xu yao shun jian zheng fa b r b r 4 mi shu shui wu yue sha tong guo jie chu ta ren de shen ti jiang qi ti na de shui fen zai yi shun jian yi chao gao su gao ya qiang de zhuang tai quan bu chou chu ti wai san she gong ji qi zhou wei de suo you di ren she chu de shui di you ji qiang de li liang zai ban jing 5 0 mi na ke yi chuan tou 1 0 c m de gang ban shi yi zhong lei si hui tian de zhao shu b r