Dare to believe it, thank you

b r shi zai bu gan zhi xin tian nan jin zao qi chuang de shi hou fa xian wo de fu yi jing ran pai dao liao xin ren bang di yi zai zhe zhi you zui hou liang tian de xin ren bang de ri zi li tian nan jing ran nen gou pai dao di yi wei shi zai shi mei you xiang dao jing ran nen da dao zhe ge zi ji du mei you qi wang de pai ming b r b r shi zai shi tai gan xie da jia liao bu guan zhe ge pai ming nen wei chi duo jiu dan shi tian nan yi jing man zu liao zhi nen shuo ju xie xie da jia de zhi chi tian nan hui jin zi ji zui da de nen li lai hui bao da jia b r