wan ben gan yan

guo shi wu shuang zhong yu xie wan liao li shi 2 0 ge yue 2 6 9 wan zi bing mei you ru shi zhong fu zhi gan yin wei ma shang you yao ta shang xin de zheng tu du shi ji dou lei xin shu pi fu de ni xi yi jing chuang jian shi yi ri kai shi geng xin huai you wei chu ban zhun bei de chun qiu gu zhai ye yao zai nian na xie wan ren zhong dao yuan w w w M i a n H u a T a n g l a mian hua tang xiao b r b r zhe ben shu yin wei ti cai she ji nian dai de guan xi yi du xie de hen jian nan dian ji he ding yue du bu li xiang dan wo ren wei zhe shi yi ci you yi de chang shi zai yu le yu si kao zhi jian qiu ping heng da po wang wen yu suo wei chuan tong zhi jian de ge he zhe xie shi qing zong gui yao you ren zuo m i a n h u a t a n g l a mian hua tang xiao shuo wang b r b r xian zai xian cheng de min ying shu dian ji ben shang du kai bu xia qu xin hua shu dian ye shi yi jiao fu jiao cai wei zhu dian shi shang ye chong chi zhou shou si gui zi zhi lei de la ji quan min yu le dian nao pu ji shou ji pu ji ren ren du you zhong duan chu liao wen yi xiao qing xin wen du zhe qun ti yue lai yue pang da wang wen de fa zhan que mei you gen shang jiao bu huai shi yi di ceng ci de tao hao du zhe yu le du zhe wei zhu bu gan nuenue zhu na pa zhu jiao shou yi dian qi fu du bu xing du zhe de xin li su zhi jiu ruo dao zhe zhong di bu lian xu ni de dong xi du wu fa jie shou wo xiang shuo zhe yang de ren zai she hui shang zen me hun b r b r wang wen huai chu zai you nian qi que cheng dan liao cheng nian ren de ze ren ke shi wo men que zai wan ni ba guo jia jia dan bu qi a xiang yao xing ye de fa zhan ge ren de fa zhan jiu yao you ren dang chu tou niao zhe ge chu tou niao bu hao dang mei yi ge xing ye de kai chuang zhe zong shi pao hui de ming huai yao bei yang yang zhong sheng feng ci wa ku jiu xiang qing mo de ge ming zhe de zuo wei bei tuo bei wu shao ye ren wei shi feng liao yi yang ke wo men yong you zhe me pang da de du zhe qun zong gai gan dian na de chu shou de shi er bi ru gao su du zhe li shi shi shi me yang she hui shi shi me yang zhe ben lai shi chuan tong zuo jia men de huo er ke ni zhi dao ta men de zhuang tai me chu liao mo yan zhe ji bie de da zuo jia da bu fen zuo jia de shu mei ren kan zhi nen zai zuo xie na bu kan wu shang fa biao xiao quan zi li zi yu zi le zhou xiang zhou na jiang na zhi chen ta men li bu nen ji wo men jiu de ding shang qu zhe shi ze ren ye shi ji yu b r b r fa liao zhe me duo gan kai qi shi jiu shi bao ge qu su ge ku ou xin li xue xie de shu cheng ji bu hao kui dui bian ji xin ren wang zhan jia ge bu guo gai zuo de wo yi jing zuo guo liao xiao guo sui bu li xiang dan you jiu bi mei you qiang wo xiang xin guo shi wu shuang zhe bu xi shuo jin dai shi huai shi gei hen duo du zhe dai lai le qu he si kao de b r b r guo shi zhi hou jiu gai pi fu deng chang liao xin shu pi fu de ni xi ding yu wu yue shi yi ri deng chang lian zai zi chui zi lei de hua bu duo shuo liao jiu yi ju rang ni men kan kan shi me shi zhen zheng de du shi xiao shuo b r b r m i a n h u a t a n g l a 6 3 0 b o o k