di wu juan xuan tian bao dian di san bai er shi si zhang shi tuan jiang lin

sha lu b r b r yuan nie b r b r lin ming zhi dao zhe zhong wu wang qiang zhe gen ben bu hui zi yuan cheng liao yi ge lian qi de kui lei ken ding shi sha lu liao zai shi zhan te shu shou yi rong ru liao kui lei de zhen fa zhi zhong b r b r bai lao ni fang xin ba zhe ji ran shi tian ji liu lian qi zhi fa wo jiu hui diao cha qing chu xiang bi yao shi zhao dao liao lai long qu mai du nen zhao dao bai lao ni de hou yi hou dai ba b r b r lin ming dao shi dian dian tou b r b r xian zai wan cheng bai lao de zhe ge xin yuan lin ming dao shi hen le yi bi ding mei you bai lao de bang zhu kong pa ye jiu mei you lin ming de jin tian b r b r lin ming de xin zhong b r b r bai lao yi zhi jiu shi lin ming de zai sheng fu qin en shi ci fu ling lin ming gan ji bu yi lin ming zhi dao jiu suan shi bai si kong pa du wu fa bao da bai lao b r b r dan shi bai lao dao shi yi zhi zi zi bu juan jiao dao lin ming gen ben mei you ren he de suo qiu b r b r xian zai lin ming ye wei yi sheng xia lai ti bai lao diao cha yi xia wan cheng zhe ge xin yuan zhui cha yi xia shang gu qian ji liu lian qi zhi dao de chuan cheng zhe de xia luo b r b r huo xu nen gou fa xian bai lao de hou yi b r b r lin ming zai ci jiu yao zai ci xiu lian sui zhou ju mu li liang zhong zi ning ju cheng gong lin ming gan jue dao wu lin bao dao de wei li qi ma ti sheng liao yi bei du bu zhi b r b r xian zai b r b r lin ming ping jie zhou wu lin bao dao ju mu zhong zi jiu ke yi bao fa chu lai jiu jie wu zun de zhan dou li yao shi zai huo de jin yuan qing yu zhan yi deng deng bao wu de jia chi qi ma lin ming nen gou bao fa chu lai jiu jie dian feng wu zun de chao ji kong bu zhan dou li b r b r ruo shi b r b r zai jie he tian zang zhi guan shen ji da qi gong ming shen zhi mao kong pa jiu suan shi yi zun yi jie wu wang qiang zhe lin ming du ke yi kang heng liao b r b r zhe cai shi jin ru jiang jun mu zui jia de shi ke b r b r er qie b r b r lin ming da suan jin ru jiang jun mu jiang jun dian jin xing jiang jun mu chuan cheng zhi qian qian wang yi ci shen mi zhi di de bi bo han tan zai ci zeng qiang jing shen li liang jiang jing shen li liang ye ning ju dao liao b r b r jiu jie dian feng wu zun de jing shen li liang na ge shi hou lin ming che di jiu nen gou yong you zhou zhen zheng de jiu jie dian feng wu zun de shi li zhan dou li b r b r wei du b r b r jing jie wu fa da dao er yi dan shi ping jie zhou tian zang zhi guan zhe ge jing jie cha ju wan quan ke yi jin xing liao mi bu zhe yang tao zhan yun yang wang zhou hong bian you zhou jiang jin qi cheng dao ba cheng de cheng gong xi wang b r b r lao da san tian shi jian yi jing dao liao jiu shi chuan lai tong zhi ni wu bi kuai su hui gui qing zhou jun ying xian zai qing zhou jun ying shang shang xia xia du zai deng dai zhou ying jie liang wei te shi pai chang dao shi hen da hen da a b r b r zheng ge qing zhou cheng shu shi ge jia zu huai you qing zhou jun ying da da xiao xiao de tong ling men du yi jing lie dui deng dai huan ying zhou liang wei te shi de dao lai liao b r b r hei yu zai ci gou tong qi lai lin ming b r b r shen zhi hei yu huai hao qi kan re nao zai qing zhou jun ying shang kong gao kong zhi zhong pan xuan liao san quan gen ben wei zeng yin qi lai ren he qiang zhe de fa xian b r b r xian zai b r b r yi hei yu de shi li shi zhan liao yin cang mi fa chu fei shi wu wang qiang zhe qin zi jiang lin fu ze gen ben wu fa fa xian hei yu de zong ji b r b r shi tuan te shi di da shi shi hou chu guan liao b r b r lin ming zai ci qi xi shou lian liao qi lai jiang ge da wu li zhong zi zai ci shou ru liao tian zang zhi guan de kong jian zhi zhong tong shi dan tian qi hai zhi zhong zhi bao cun zhou ju mu wu li zhong zi b r b r xian zai b r b r lin ming de qi xi jing jie yi ran shi jiu jie wu kuang jing jie gen ben wei zeng tu po wu zun jing jie dan shi biao xian chu lai de shi li yi jing kan bi qi jie wu zun qiang zhe liao b r b r zhe yi dian b r b r lin ming ye yi jing bu yong yin man liao yao zhi dao lin ming zhan sha liao shang guan zheng feng dian fu liao shang guan jia zu yi jing hong dong liao zheng ge qing he fu yao shi xian zai lin ming zai yin yin cang cang na me jian zhi shi wu fa ling ren xin fu b r b r lin ming zai ci chu de tian zang zhi guan jiu jiang lin dao liao bie yuan zhi zhong hei yu zheng zai deng hou zhou lin ming b r b r xiao hei wo jiu dao qing zhou jun ying liao ni zan shi jiu jin ru jiang jun mu li lian ba zhe yi ci ken ding you wu wang qiang zhe jiang lin ni zhe zhong tian ji xiong shou huai shi mei you ren he qi yue de ken ding yao yin qi lai qi ta qiang zhe de zhu yi ni jin ru liao jiang jun mu jiu bu yong dan xin liao wo ye hen kuai jin ru qi zhong wan cheng li lian b r b r lin ming bu you de shuo dao b r b r xian zai hei yu bing bu shi lin ming de zhan dou xiong shou er qie wan quan zi you zi zai he bi jing jiu shi yong you zhou zhan dou qi yue de xiong shou wan quan bu yi yang zhe zhong tian ji zhan dou xiong shou kong pa zheng ge qing he fu ye shi qu zhi ke shu feng mao lin jiao de cun zai b r b r ren he yi ge wu wang qiang zhe yu dao liao zhe zhong tian ji zhan dou xiong shou yi dan jiang fu shou fu xia lai na shi li ti sheng shu shi bei du bu zhi b r b r you qi shi na xie xiu lian liao na gong yuan qi de wu wang qiang zhe ta men yao mi bu jin zhan de cha ju wang wang hui jiang fu yi xie zhe zhong zhan dou xiong shou b r b r hao ba lao da na wo jiu bu ti ni tian ma fan liao wo ye jin ru jiang jun mu zai ci li lian li lian mei zhun huai nen bang zhu ni wan cheng jiang jun mu de chuan cheng li lian b r b r hei yu ye shi ming bai lin ming de xin si shang yi ci hei yu jiu shi yu dao liao shang guan zheng feng bei shang guan zheng feng zhe ge qiang da de cun zai bu ting zhui sha b r b r wu wang qiang zhe xian zai yi yan jiu ke yi fa xian hei yu bing mei you zhan dou qi yue huai shi zhen zheng de zi you de tian ji xiong shou b r b r zhe shi zui jia de bu zhuo jiang fu lian hua de zhan dou xiong shou ren he yi ge wu wang qiang zhe yi dan fa xian du yao jiang fu lian hua b r b r lin ming de jing shen li he deng qiang da xian zai zheng ge qing zhou cheng yi jing chu xian liao shu wei wu wang qiang zhe sui ran deng jie jiao di dan wu wang qiang zhe de jing shen li hua zuo liao ling shi shun jian jiu ke yi jiang zheng ge qing zhou gu cheng du wan quan de fu gai liao qi lai b r b r wu wang yi xia cun zai shui du wu fa tao bi kui shi yi dian mi mi du mei you b r b r lin ming zai ci b r b r li kai liao bie yuan yi bu ta chu jiu li kai liao fang jia fu di zai ci shu shi bu kua chu lie yuan bu xiu lian dao liao xiao cheng b r b r yi bu jiu shi shu qian li jin jin shu shi bu lin ming jiu qiao wu sheng xi di da liao qing zhou jun ying b r b r di da liao qing zhou jun ying lin ming bian bu zai shi zhan lie yuan bu jiu di da liao biao qi ying de wei zhi zhe ge shi hou biao qi ying shu qian ying wei jing ying zhan shi yi jing qi qi ju ji deng dai zhou da tong ling lin ming de jiang lin b r b r dang nian b r b r lin ming zhi shi biao qi ying yi ge xiao xiao jing ying zhan dou xiao dui de dui yuan jin jin si wu nian lin ming jiu yi jing cheng liao biao qi ying de da tong ling b r b r zhe b r b r jian zhi jiu shi yi ge shen hua yi ge chuan qi yi ge shi shi er qie xian zai biao qi ying shui du pei fu lin ming wu ti tou di b r b r you qi shi lin ming zhan sha shang guan jia zu di yi wu xue qi cai shang guan zheng feng zao jiu de dao liao zhen zheng de zheng shi er qie lin ming ju shou jian jiang qing zhou cheng di yi da jia zu shang guan jia zu che di dian fu ye yi jing cheng liao zheng ge qing he fu hong dong yi shi de hua ti b r b r lie dui chu fa b r b r lin ming yi sheng hao ling guo ran biao qi ying de ying wei ye shi zheng qi chu lie zai ci lai dao liao qing zhou jun ying de zheng men zhi wai lie dui qi lai b r b r qi shi xiong xiong b r b r wei wu shen wu b r b r lin ming ye shi yi yi jian guo liao qing zhou jun ying qi ta jiang jin bai wei da da xiao xiao de tong ling xian zai zai qing zhou jun ying lin ming qi ma ye shi qian shi da tong ling liao b r b r lin ming guo lai ba b r b r wu zi yun chao zhou lin ming zhao zhao shou zhe ge shi hou shi tuan ji jiang zhen zheng de di da liao lin ming shi biao qi ying de da tong ling di wei jiu bi qi ta tong ling qiang da xu duo zheng shi wei yu zui qian lie b r b r guo ran b r b r lin ming jiu fa xian yi wei shen cai kui wu de da jiang jun si de ren wu tie ta yi ban chao zhou lin ming dian dian tou ling lin ming gan jue dao liao miao xiao b r b r zhe yi wei tie ta si de da jiang jun zheng shi qing zhou jun ying de zhen zheng tong ling tie mu er da ge ling b r b r ge ling b r b r zheng shi yi ge jun ying zui gao de cun zai liao er qie xian zai tie mu er huai shi qing zhou gu cheng dai li de cheng zhu zhi shi tie mu er hen shi qi guan yi tian ye wei zeng jin ru dao qing zhou gu cheng b r b r qing zhou gu cheng b r b r qing zhou cheng zhu de zu zhou fang fu yi jing shu wan nian liao du wei zeng you ren zai gan ran zhi zhe ge qing zhou cheng cheng zhu de bao zuo b r b r shu qian nian shu wan nian qian qing zhou gu cheng de cheng zhu mei yi ren du shi shou dao zu zhou si de bu shi can si jiu shi shen mi de shi zong gen ben wu fa cha zhao dao ren he yuan yin b r b r qing zhou cheng zhu de zu zhou ling qing zhou cheng yi jing shu qian nian mei you liao zhen zheng de cheng zhu yi zhi yi lai du shi you ge da jia zu ba chi zhou b r b r dan shi ge da jia zu ye du wei zeng ran zhi qing zhou cheng zhu zhe yi ge zu zhou de cun zai b r b r tie mu er da ge ling zhou wei zheng shi yi wei wei da tong ling wei rao zhou tie mu er qi zhong guo ran chu liao wu zi yun de jing jie zui di bian shi lin ming de jing jie liao b r b r xian zai b r b r wu zi yun qi ma yi jing shi san jie wu zun jing jie qiang zhe dan shi lin ming de jing jie yi ran wei zeng tu po huai shi jiu jie wu kuang jing jie b r b r dan shi b r b r zhe shu shi ge da tong ling shui du bu gan xiao qu lin ming yao zhi dao lin ming yi zhan shang guan zheng feng zhe shi tie gu zheng zheng de cun zai b r b r yao jia yao wu jin b r b r sheng mu liao ji b r b r zhe xie qing he fu de ge da jia zu qiang zhe yi jing zao zao de zheng shi dang chu zheng shi lin ming qian jun wan ma zhi zhong dan du zhan sha liao shang guan tai sui shang guan cang feng zhi hou bian xiang shang guan zheng feng tao zhan liao b r b r er qie b r b r zhan dou liao bu dao yi zhu xiang de shi jian lin ming yi dao shen chu gui mei fang fu hua zuo liao dao de tian di dao de shi jie jiu jiang shang guan zheng feng xi juan ran hou b r b r ran hou shang guan zheng feng jiu yun luo liao b r b r zhe yi mu hen duo ren du kan dao liao zhi shi ta men gen ben wu fa kan dao lin ming shi zhan de dao yu tian yuan zhi zhong zui qiang da de ming shen chang mao de cun zai b r b r ming shen zhi mao shen ji da qi gong yao shi nen gou bei na xie wu zun qiang zhe kan chuan na jiu bu shi shi me chuan shuo zhi zhong de shen ji da qi gong liao b r b r qi ta yi xie da tong ling sui ran du shi qi jie ba jie wu zun qiang zhe dan shi mian dui zhou lin ming ta men yi ran gan jue dao liao mao gu song ran b r b r fang fu b r b r yi gu gu xi li de dao feng you lin ming de shen shang xi ji er lai ling ta men zhe ji wei da tong ling du gan jue dao liao bu han er li b r b r zhe yi dian tie mu er ye shi kan zai yan zhong lin ming de shi li qi ma da dao liao ba jie wu zun qiang zhe de zhan dou li er qie fang fu sui shi du ke yi da dao jiu jie wu zun de zhan dou li b r b r lin ming kuai bai jian tie mu er da ge ling b r b r wu zi yun bu you de zai ci yin jian lin ming yao zhi dao tie mu er da ge ling yi zhi bi guan xiu lian qing zhou jun ying de qi ta yi xie shi wu jiu you ge ge da tong ling fu ze b r b r shen zhi b r b r lin ming jin sheng liao biao qi ying da tong ling du wei zeng jian guo zhe yi wei chuan shuo zhi zhong de tie mu er da ge ling