di wu juan xuan tian bao dian di san bai er shi wu zhang liang da te shi

lin ming shang qian yi bu bu you de bai jian liao tie mu er da ge ling biao qi ying da tong ling lin ming bai jian tie mu er da ge ling da ren b r b r tie mu er dian dian tou b r b r hao hen hao lin ming ni kuai tu po wu zun jing jie liao ba yi dan tu po wu zun jing jie na me ni de jing jie jiang zhi jie xiu lian dao qi jie wu zun jing jie ba hen hao zhe zhong bu ji bu zao xiu lian cai shi wo men wu zhe xiu lian de zhen zheng de zheng tu b r b r tie mu er bu you de kua zan zhou lin ming b r b r qing zhou jun ying nen gou de dao tie mu er da ge ling de kua zan chen zan jian zhi shi qu zhi ke shu xian zai tie mu er dang chang dang zhou zhong da tong ling kua zan lin ming geng shi ling qi ta da tong ling yi ge ge xian mu qi lai lin ming b r b r duo xie da ge ling b r b r lin ming dao shi hen qian xu bai jian wan bi liao tie mu er da ge ling lin ming zai ci hou tui shu bu jiu lai dao liao wu zi yun de shen hou b r b r wu zi yun de shen hou zheng shi san wei da tong ling biao qi ying da tong ling qian feng ying da tong ling huai you shen ji ying da tong ling b r b r guo ran b r b r jie xia lai zhong wei tong ling tao lun zhi zhong guan dao shang chuan lai liao zhen dang yi zhi pang da de shi tuan jiu jiang lin er lai liao yi dui jun dui jiu kai ba er lai b r b r zhe ge jun dui zhi you qu qu bu dao bai ren er yi dan shi geng shi ling lin ming zhen hai liao qi lai zhe ge jun dui zhan dou dui wu zhi zhong b r b r zui ruo de du shi wu jie wu zun qiang zhe er qie zhe xie wu zun qiang zhe huai zhi shi pu tong de zhan dou cheng yuan er yi gen ben bu shi shi me da tong ling deng deng b r b r wu jie wu zun b r b r qi jie wu zun b r b r jiu jie wu zun b r b r lin ming fa xian zheng ge dui wu de qian fang dao shi zu zu jiu wei jiu jie wu zun qiang zhe kai lu zhi bu guo lin ming ke yi fa xian b r b r zhe xie jiu jie wu zun qiang zhe ren he yi ge du wu fa kan bi shang guan zheng feng lin ming yao shi zhan dou qi lai qi ma shu shi ge hui he du ke yi zhan sheng yi ge b r b r shang guan zheng feng yi ge ren qi ma di de shang ta men san si ge dang ran yi shang guan zheng feng de shi li yao shi xian ran liao zhe jiu ge jiu jie wu zun de bao wei zhi zhong kong pa ye wu fa tu wei liao b r b r lin ming ye wu fa tu po b r b r chu fei jie zhu liao tian zang zhi guan shi zhan qi lai zhi chi tian ya cai ke yi nen zai jiu wei jiu jie wu zun qiang zhe de bao wei zhi zhong tu po tao yi er zou b r b r chu liao zhe jiu wei jiu jie wu zun qiang zhe qi ta de wu zun qiang zhe dao shi du shi shen chuan zhou qing he fu de fu jun zhan dou zhi fu xian ran lai zi qing he fu de fu jun b r b r fu jun zhe me qiang da zhe xie wu zun qiang zhe ken ding zai qing he fu fu jun zhi zhong ye shi yi wei wei tong ling de cun zai dan shi dao liao shi tuan zhi zhong bian mei you liao di wei b r b r lin ming bu you de an dao qing he fu de fu jun bi qing zhou jun ying bu zhi dao qiang da liao duo shao bei guo ran xian zai de qi shi lin ming geng shi zhi dao b r b r wei shi me b r b r wu zi yun yi zhi xiang hui dao liao qing he fu ta men wu jia zai qing he fu ye suan shi di er da jia zu guan xi dao shi he di yi da jia zu yi zhi lian yin b r b r gen ben bu xiang qing zhou gu cheng dang chu shang guan jia zu he fang jia sui jia yi zhi di dui zhan dou b r b r zhe yi dian b r b r lin ming ye shi ming bai qing he fu bi qing zhou cheng da shang liao shu shi bei du bu zhi zu zu yong you zhou qi da jia zu er qie yi dan wu jia he di yi da jia zu zhan dou na me qi ta wu da jia zu jiu nen gou qu dai liao ta men liang jia de wei zhi b r b r yi dan b r b r di yi da jia zu he di er da jia zu lian yin lian meng na me qi ta wu ge da jia zu bian gen ben wu fa kang heng liao er qie qing he fu fu zhu huai shi chu zi yu di yi da jia zu zhe yang yi lai qing he fu dao shi bi zheng ge qing zhou gu cheng an jing liao bu zhi dao duo shao bei b r b r mei you liao da jia zu de zheng dou qing he fu de fa zhan bi qing zhou gu cheng qiang da liao shu bai bei du bu zhi b r b r shi tuan chang da ren jia dao b r b r guo ran sui zhou yi sheng ju xiang yi liang ju da de qi pi huang jin bao ma la zhou de ju da huang jin ma che jiang lin er lai qi zhong liang wei shi tuan chang bian yi yi chu xian liao b r b r di yi wei shi tuan chang shen chuan zhou yi jian jin se chang pao yong rong hua gui ju shou tou zu zhi jian gei ren yi wang zhe feng fan ling ren mo bai b r b r di er wei shi tuan chang dao shi hen sui yi shen chuan zhou yi xi bai pao dao shi chao zhou zhong ren hui hui shou xian de dao shi hen qin ni b r b r lin ming zhi dao b r b r zhe di yi wei shi tuan chang da ren zheng shi da tai zi dian xia de te shi di er wei shi tuan chang da ren dao shi san tai zi dian xia de te shi b r b r liang wei te shi da ren yi qi jiang lin biao mian shang dao shi yi pian he qi dan shi an zhong bi ci zheng dou dao shi shui ye xin zhi du ming b r b r qing zhou jun ying da ge ling tie mu er dai biao qing zhou jun ying quan ti ying wei tong ling bai jian liang wei shi tuan chang da ren tie mu er dao shi yi bai b r b r sui ran b r b r liang wei te shi du shi yi jie wu wang de jing jie bi tie mu er zhe ge er jie wu wang du shao wei di yi ge deng ji dan shi ta men shi da qin di guo de te shi b r b r di wei bi tie mu er zai ci gao liao yi xie shen zhi qing he fu de fu zhu du yao ying jie liang wei shi tuan chang xian zai liang wei shi tuan chang jiang lin dao liao qing he fu yi lai shi cha qing he fu er lai zheng shi jian du qing he fu kang heng mi wu zhao ze de xiong shou kuang chao b r b r tong shi b r b r an zhong ge zi dai zhou bu tong de mu de na jiu shi fa zhan ge zi de shi li zhe yi dian dao shi shui du ming bai qi zhong de yuan yin b r b r hao qi lai ba b r b r jin pao te shi tuan chang jin bai huan bu you de zun gui shuo dao zheng ge ren dao shi yi fu tian gao zai shang de gan jue gen ben bu xie tie mu er yi xia de na xie da tong ling b r b r bai pao shi tuan chang yan hui dao shi zai ci wei wei yi xiao bu you de zou xia lai liao huang jin ma che qin qie de chao tie mu er da ge ling wo shou b r b r zhe ge yan hui wu wang qiang zhe dao shi ling lin ming gan jue dao xin zhi qiang da shen mi ji ran nen gou qu zun xia wei tong zhou yi wei wei da tong ling wo shou xian ran zhe shi zhen zheng de guang ming zheng da shou mai ren xin b r b r zhi yu b r b r jin bai huan dao shi bu xie yi gu b r b r ye dui b r b r xiu lian dao liao jin bai huan zhe zhong jing jie zi ran kan bu shang zhe qun za qi za ba de wu zun qiang zhe er qie qi zhong huai you yi xie shi yu lin jun de tong ling b r b r da tai zi dian xia de sheng dian jun tuan gen ben he yu lin jun jian zhi jiu shi si dui tou b r b r zhi bu guo b r b r qing zhou jun ying zhi zhong gen ben mei you sheng dian jun tuan de ying wei cun zai dao shi qing he fu zhi zhong you zhou shu ge sheng dian jun tuan jun ying b r b r yan hui da ren zhe yi wei bian shi lin ming b r b r wu zi yun sui zhou yan hui zai ci jie shao qi lai liao lin ming lin ming li shu yu lin jun suan qi lai ye shi yan hui bi xu jie jian de tong ling b r b r lin ming hen hao hen hao hao hao zou b r b r zhe ge shi hou b r b r yan hui shi tuan chang dao shi shen chu lai liao da mu zhi kua zan qi lai liao lin ming zhe yi xia jin bai huan geng shi bu xie yi gu shen zhi yan zhong du chu xian liao sha yi b r b r zhe yi gu sha yi ling lin ming gan jue dao zhou wei de qi chang du shi yi han b r b r xian ran b r b r lin ming dian fu liao shang guan jia zu qing zhou cheng de shang guan jia zu ye shi li shu yu da tai zi yi fang de shi li er qie gen shen di gu ji jiang zhan ling zheng ge qing zhou gu cheng b r b r dan shi b r b r guan jian shi ke lin ming tu ran chu xian dian fu liao shang guan jia zu zhi yi ye de shi jian qi ta fu di de shang guan jia zu shen zhi zong zu xiang yao zhi yuan du wei zeng lai de ji b r b r zeng jing zai qing zhou gu cheng xian he yi shi de shang guan jia zu jiu zhe yang de mie diao liao b r b r liang wei shi tuan chang huai you ge wei tong ling sui wo jin ru qing zhou jun ying ba wo men yi jing bai xia lai jiu yan zhao dai liang wei te shi b r b r tie mu er da ge ling shen bian yi wei fu ge ling bu you de shuo dao zhe yi wei fu ge ling zheng shi yi zhi zuo zhen jiang jun mu de ji tan de yi wei wu zun qiang zhe b r b r ben shen zhi shi qi jie wu zun jing jie qiang zhe lin ming dao jiu jian guo liao ta zhi shi wei zeng xiang dao zhe ge wu zun tong ling ji ran zheng shi ta men qing zhou jun ying de fu ge ling b r b r yi ge fu ge ling zuo zhen jiang jun mu er qie jiu zai jiang jun mu de ru kou ji tan xiu lian zhe ling lin ming dao shi gan jue dao liao yi huo b r b r zhou ran b r b r lin ming ye shi huo ran ming bai zhe ge tong ling si nian qian lin ming jian dao ta shi ye zhi shi si jie wu zun qiang zhe er yi dan shi duan duan si nian jiu xiu lian dao liao qi jie wu zun jing jie b r b r yao zhi dao b r b r jiang jun mu zhi zhong yin yin yue yue gou tong zhou di yu zhe zhong zhi gao shen wei mian bu shi you zhou shen wei mian de qi xi chuan di er lai yi ge ren yi ge wu zhe zai jiang jun mu ji tan ru kou xiu lian jiu you ke nen huo de zhe xie shen wei mian de qi xi xiu lian qi lai b r b r jian zhi yi ri qian li b r b r lin ming zai jiang jun mu zhi zhong ye yi jing fa xian liao si chu yong you zhou zhe zhong te shu qi xi de cun zai dan shi lin ming wei zeng xiu lian dao wu zun jing jie b r b r gen ben wu fa tu na shen jie shen qi jin xing xiu lian er qie zhe xie shen wei mian de shen qi huai you zhou wu zhuo zhi qi geng shi bu shi he lin ming xiu lian b r b r hao b r b r jin bai huan dao shi dian dian tou hen kuai zheng ge shi tuan jiu hao hao dang dang kai jin liao qing zhou jun ying zhi zhong kai shi jin xing qi lai zhao dai jiu yan b r b r lin ming dao shi ye can jia liao b r b r zhe yi zhao dai jiu yan geng shi yi zhi chi xu dao liao bang wan bang wan shi fen liang da shi tuan chang dao shi fen kai liao ge zi de ying zhang ye yi jing da jian hao liao b r b r da shi tuan chang jin bai huan dao shi wei yu qing zhou jun ying de dong ce b r b r yan hui shi tuan chang yi jie wu wang qiang zhe dao shi wei yu yu lin jun de jun ying zhi zhong er qie wu zi yun yi jing zai ci diao pai liao shu qian da jun yao shou hu ying zhang b r b r zhe dao shi bei yan hui ju jue liao b r b r yao zhi dao yan hui zhe yi ci xie dai liao liao yi dui yu lin jun ye zao zao de di da liao qing zhou jun ying ye yi jing zhu zha liao qi lai b r b r yan hui xie dai de yu lin jun yi ge ge du shi wu zun jing jie de qiang zhe dang ran bu zai xu yao wu zi yun de san da ying wei shou hu liao b r b r lin ming zai ci hui dao liao zi ji de ying wei b r b r bi jing jiu shi ye zai ying wei zhi zhong ta ye wei zeng qu can jia ying jie jiu shi zen me yang he yao shi he jin gang pan shi jian sheng huo tian ta men shi me shi hou hui lai rang ta men hui lai liao zhi jie hui dao fang jia fu di jin ru bie yuan jiu xing liao bu yong zai hui dao qing zhou jun ying liao b r b r bi jing jiu shi xian zai zheng shi zuo zhen qing zhou jun ying tong shi fu ze gou tong zhou he yao shi he jin gang pan shi jian sheng huo tian liang wei wu zun qiang zhe b r b r mu qian b r b r he lao he yao shi yi jing xiu lian dao liao san jie wu zun jing jie dang ran he yao shi tu po zhi hou zhi jie fu yong liao dan yao tu po dao liao san jie wu zun jing jie bian shi he yao shi de ji xian liao b r b r yao shi zai ti sheng jiu bi xu zai ci fu yong dan yao huo zhe you zhou chao ji qiang zhe wu wang qiang zhe wu sheng qiang zhe jin xing chuan gong b r b r he yao shi ben lai wu zhe xiu lian yi mai shang chu liao xiu lian xiu lian na gong yuan qi bian shi jing xin tao zui yu lian qi lian dan hao chen dan qi shuang jue b r b r he yao shi zhi yao lian zhi chu lai zhong bing bao wu na me gen ben bu chou shi me dan yao shi me bao hu dao shi hou du you ke nen wu wang qiang zhe bao hu ta zhe zhong cun zai b r b r yi ban wu zun qiang zhe gen ben wu fa yong you zhong bing jiu suan shi dao liao wu wang jing jie ye shi gang gang kai shi yong you liao zhong bing bao wu de kai shi b r b r yao shi b r b r yi ge wu wang wei zeng you zhou zhong bing bao wu na jiu wu fa chen zuo wu wang qiang zhe liao b r b r jin gang pan shi jian sheng huo tian xian zai ye yi jing xiu lian dao liao liu jie wu zun qiang zhe suan shi lin ming shi li zhi zhong jin ci yu hei yu he bi jing jiu shi de cun zai liao b r b r lin ming da ren zan shi ta men huai zai qing he fu cai gou zi yuan qi ma huai xu shu shi tian de shi jian cai ke yi hui dao qing zhou cheng b r b r er qie wu zi yun yi jing jiang ta men tuo fu gei liao qing he fu wu jia you zhou wu jia de bao hu ta men zai qing he fu shou gou ge zhong zi yuan dao shi hen kuai hen kuai liao b r b r bi jing jiu shi gou tong zhou lin ming zai ci huan hua cheng liao yi ge shen chuan zhou huang se kai jia de kui wu shao nian chu xian zai liao lin ming de shen bian b r b r bi jing jiu shi huan hua cheng liao ren xing ye bi lin ming zu zu gao liao san si tou shen xing geng shi ding zhou lin ming san ge du bu zhi liao