The new book "Earth Division" has been uploaded, and you are invited to support!

b r shu hao 1 5 0 5 5 1 1 qi dian lian jie b r b r fu jian jie b r b r you fang shi ge bei piao zhong guan cun mai guo die pan jia yuan lian guo tan ta chu shen jiang hu ba da men nian ji qing qing jiu liao jie zhong zhong zhao yao zhuang pian de men dao you qi jing tong di li feng shui que cong bu xin shen yi zhi shuo b r b r ta ping sheng di yi ci liang xin shou zhen dong wei yi wei chang zhe bao chou mao chong feng shui shi hun ru dao mu tuan huo xun ji xia shou sha ren fang huo bu liao que bei dang dai di shi liu li ding shang chi liao bu shao ku tou zui zhong bai liu li wei shi b r b r di shi shi zi gu dui feng shui shu shi de zun chen dan ta huai shi yi zhong chen hao yu chuan cheng hao chen di qi zong shi ju shuo li dai di shi mi chuan zhi xue bu jin ke yi gan ying di qi yun zhuan kan cha shan chuan di li mai luo huai ke hui ju tian di ling di qi xiang zhu xiu lian xing shen shen zhi huai you yun zhuan di qi ling shu zhi miao da dao zhong zhong bu ke si yi de shen qi jing jie b r b r you fang zeng bu xin zhen chuan que lv lv meng pian de shou bei zun wei nian qing yi dai feng shui qi ren de dao mi shu zhi hou que wu ren ken xin bei yi wei jiang hu ju pian bu de bu ji xu yong jiang hu shou duan cai nen mei mei niu zhuan qian kun mian dui long she hun za de jiang hu ta wei he er lai fu you zhong nen fu zhao xun dao da an b r b r qing xin shang yi dai di qi zong shi de chuan qi gu shi b r b r b r