jin tian geng xin tui chi

b r jin tian lou xia xiu lu de da ge yi dian bu guan zhou wo men b r b r kai zhou na shi jiao wa jue ji de dong xi ba b r b r chong zhou di mian yi dun luan wa wa de zhe ge qi jing b r b r gen wa bao cang yi yang b r b r wo cong lou xia hui lai de shi hou huai kan re nao kan liao hui ne b r b r wo kan de ye qi jing b r b r wo xiang kan kan nen bu nen wa chu lai sha gu dong b r b r kan liao ban tian chu liao tu jiu shi shi tou mei sha yi si wo huai gen da ge da zhao hu shuo wo hui jia liao nin ji xu huai di gei da ge yi zhi yan wo pi dian pi dian le he he de jiu hui jia liao b r b r hui jia yi hou mei dian mei wang wen wang tong gong si wen wu ye b r b r zui hou cai zhi dao b r b r lou xia na wa jue ji da ge gei xiao qu de dian lan guang xian shi me luan qi ba zao de quan du wa duan liao b r b r xian zai ting dian ye mei wang b r b r kan liao yan lou xia b r b r wa jue ji huai zai da ge mei liao ba cheng pao lu qu liao b r b r jin tian de geng xin tui chi yi xia b r b r lou xia zheng zai qiang xiu b r b r wo yong shou ji cai xie wan de zhe xie b r b r wo ye bu zhi dao jin tian shi me shi hou cai nen qiang xiu hao b r b r bao qian xi wang da jia li jie b r b r wo xia lou jie zhou qu gen na da ge liao liao qu b r