Orange Red Age

Author:Full
Status:Ongoing
About Chapters
1
1 2 1 0 9 yong yuan mei you zhong jie jie ju
1 2 8 wei guan
1 2 5 guo bu qu
1 0 6 6 te da li hao xiao xi
1 0 4 4 chu jing
1 0 4 2 ye ye yao jian ni
1 0 4 0 shu jia hui jia
1 0 3 1 bu shi zhe
1 0 1 9 zong bu shao jiang
1 0 1 8 guan ye da si ren liao
1 0 1 7 hun xue de yi jia
1 0 1 6 san li tun da shi guan
1 0 1 4 zhe shi xiang long ge hang mu wan a
1 0 1 1 jiang bei long tang
1 0 1 0 nan dao jiang hu yi jing jiang wo men wang que
1 0 9 zhao bing mai ma bu rong yi
1 0 8 liang zhi xiao yang tuo
1 0 7 yin huo de fu
9 7 6 mai ming zhe de xue chou
9 7 5 an sha xing dong
9 7 4 ji guan qiang he sheng ri wan yan
9 7 3 xun chou ji
9 7 2 hun duan pu ci mao si
9 7 1 ying ge lan yuan ye
9 7 0 lei guan zai ci xian shen wei
9 6 9 fu qin chi lai de li wu
9 6 8 xiao wang zi
9 6 7 jin jian dian xia
9 6 6 lun dun die ying
9 6 5 wo hen yi han dian xia
9 6 4 si ge xiang tui xiu de han fei
9 6 3 yuan xiong shi shui
9 6 2 ju zui niao de kong xi
9 6 1 you xin yang de yong bing ling xiu
9 6 0 feng tian zhan zheng chuang shi ren
9 5 9 zha de shang kong de ying
9 5 8 fei zhou de zhan zheng zhi wang
9 5 7 ke chuan hai dao
9 5 6 ma sai zhi chun
9 5 5 ma sai biao xue ji
9 5 4 huo che yan yu
9 5 3 jue fei shan lei
9 5 2 zhi fei ou zhou
9 5 1 qiang jing de dui shou
9 5 0 ding shou
9 4 9 a bu la
9 4 8 shi jia zi di
9 4 7 jiao dou shi V S mu ma ren
9 4 6 sheng cheng mai che yu shu ren
9 4 5 ding xing
9 4 4 san kuan zhuang jia yang che
9 4 3 xian chang de ku nao
9 4 2 yi gui ding qian kun
9 4 1 xian chang qu xi
9 4 0 feng zai
9 3 9 zheng di pei chang kuan
9 3 8 ban ge shi ji qian de zhan che
9 3 7 er shi wan jiu xiang mai zhuang jia che
9 3 6 zhong an zu zhi hu
9 3 5 qiang zai shou
9 3 4 qing ma da qiao
9 3 3 ya zhou zhi xin
9 3 2 jie da huan xi
9 2 8 gong an ju chang de mian zi ye bu gei
8 2 5 hu rong V S li wan
7 4 8 bai yi piao piao de nian dai
7 1 6 quan xian ni zui da
5 2 8 hua li de fei ji xiu li tuan
5 4 yi hou zhi nen chi liu zhi liao
5 3 tun dao pian
4 5 3 jian guo ge de si jie qi jin he C 4
4 2 0 gao san nv sheng ji ti wu
3 3 2 gua man xun zhang de xiong tang
3 2 8 an ji chai qian gong si
3 2 3 gao tu po zhong yu yao chai qian liao
3 2 1 bao quan gong si he da hao pa sa te
2 5 4 shu shu jin wan huai shui zai jia
2 5 2 shu shu wo nen mo yi xia me
2 5 1 shen cang bu lu lao xing wu
2 4 7 zhe ge xi fu bu tai ling
2 2 9 fu kang V S bao shi jie
2 2 7 xie hou nv zhu bo
2 1 8 ren bi ren de si
2 1 7 zai chao pan yao hua yue sao yue hao
1 7 4 li zong kao shang san jun
1 6 2 chu shi bu li
1 6 1 jiang xue qing de yi fu tiao lou liao
1 5 8 nv lao zong qin zi xuan zhong liao ta
1 5 8 nv lao zong qin zi xuan zhong liao ta
1 5 6 he shi ju ling dao wo shou yan huan
1 5 5 shou bu shang wu ye fei ni men jiu bie gan liao
1 5 3 mai chuan mai ji qi du que qian
1 5 1 liu zi guang you zhang gong zi liao
1 5 0 liang ceng wu kai jian xiang xia da bie shu
1 4 9 yi yan wang bu dao tou de chu zu che dui
1 4 8 xi che shui zha thang dao an jia men kou liao
1 4 5 ting shuo zhi jun chu shi liao
1 3 9 zhe an zi tai fu za liao
1 3 7 shuang fa su she kuai qiang shou
1 3 4 wo nen bang ni men tuo shen
1 3 3 da jie an
1 3 2 yong gan de nv jing guan
1 2 7 xia de sun wei niao ku zi
1 2 4 jian guo ge jia dao
1 2 3 hong jiu xue bi xiao ke chang
1 1 9 er zi de nv peng you
1 1 4 ding hai zi de nian qing ma ma
1 1 3 jing ran zhao ruo liao si ge
1 1 0 yi yuan qiao ren
1 2 1 0 9 yong yuan mei you zhong jie jie ju
1 2 1 0 8 jia
1 2 1 0 7 zhong yao wai shi jie dai ren wu
1 2 1 0 6 sheng qin
1 2 1 0 5 yi jin huai xiang
1 2 1 0 4 bie rang ren jia tao li
1 2 1 0 3 shi you
1 2 1 0 2 ri li wan ji de yi tian
1 2 1 0 1 hua yi shou xiang
1 2 1 0 0 guang hui sui yue
1 2 9 9 fei jian zhan shou
1 2 9 8 nu fang de tian tang niao
1 2 9 7 zai quan shi jie zhu shi xia shou fu sheng hu an
1 2 9 6 gong da sheng hu an
1 2 9 5 diao hu li shan zhi ji
1 2 9 4 xiao kai sha jie
1 2 9 3 yin ren dao he shi
1 2 9 2 guo jia xu yao ni
1 2 9 1 hun li
1 2 9 0 yi xie ren de jie ju
1 2 8 9 tie kuang shi zai du zhang jia
1 2 8 8 la chu qu bi liao
1 2 8 7 feng yun zai qi
1 2 8 6 guang ge yi lu zou hao
1 2 8 5 bi an hua sheng li da tao wang
1 2 8 4 juan xian cai chan
1 2 8 3 shang xin tai ping yang
1 2 8 2 ta tong yi liao
1 2 8 1 pan jue
1 2 8 0 qiang da nen liang
1 2 7 9 xian chang zhi bo
1 2 7 8 zhuan yi qin ren
1 2 7 7 qun ying hui cui
1 2 7 6 niang zi jun tuan
1 2 7 5 shuang ci cha an
1 2 7 4 hu luo ping yang yi shi hu
1 2 7 3 liang nv xie li
1 2 7 2 yi bu rong qing
1 2 7 1 wei bu
1 2 7 0 tu fa ji bing
1 2 6 9 juan tu zhong lai
1 2 6 8 she ming pei jun zi
1 2 6 7 hun bian
1 2 6 6 gong ye yuan de chu lu
1 2 6 5 shi she dao dan
1 2 6 4 chen guang chang de da sha qi
1 2 6 3 xin bing di da
1 2 6 2 bu huan gua huan bu jun
1 2 6 1 xian jing mi ju
1 2 6 0 shou gou ao zhou xi bei kuang ye
1 2 5 9 jian lv shang dian
1 2 5 8 mo ma li bing
1 2 5 7 qing wang
1 2 5 6 you jian li wan
1 2 5 5 bu yi lu
1 2 5 4 yi yuan quan chen kun
1 2 5 3 jue xing
1 2 5 2 shuo he
1 2 5 1 tou qi
1 2 5 0 zhao xue
1 2 4 9 fan jing
1 2 4 8 tao li nu hai
1 2 4 7 gong bai chui cheng
1 2 4 6 gong chuang long tan
1 2 4 5 jiang zai wai
1 2 4 4 yin ni xiao dao
1 2 4 3 nv chuan wang
1 2 4 2 ci qi pu li dai lao shu
1 2 4 1 ku ming de hai zi qin ao tian
1 2 4 0 zi zhai mu huai
1 2 3 9 xiong an
1 2 3 8 niu pai
1 2 3 7 an ban shang de chu chang
1 2 3 6 shang wang can zhong
1 2 3 5 bao li te qu
1 2 3 4 zha f i t ren
1 2 3 3 you yao luan
1 2 3 2 da mai mai
1 2 3 1 er yue shi si ri xia
1 2 3 0 er yue shi si ri zhong
1 2 2 9 er yue shi si ri shang
1 2 2 8 qing ren jie gong lue
1 2 2 7 zai zhan xiang gang
1 2 2 6 sha shou deng men
1 2 2 5 yi dian ren wu
1 2 2 4 du zai cha
1 2 2 3 si hu shui luo shi chu
1 2 2 2 chai bai dang
1 2 2 1 tuan dui zuo zhan
1 2 2 0 shun teng mo gua
1 2 1 9 zhong ban diao cha bu
1 2 1 8 fu chou wu men
1 2 1 7 mei dang xing geng mei ren xing
1 2 1 6 si meng si zhen
1 2 1 5 dao meng zhe
1 2 1 4 lu zou shang guan
1 2 1 3 hui ma qiang
1 2 1 2 tian shang de du lang
1 2 1 1 dai shou kao de lv ke
1 2 1 0 dai hao k
1 2 9 da xing dong
1 2 8 bian ju
1 2 7 an zi yi jiao
1 2 6 pai chang
1 2 5 song zang de che dui
1 2 4 feng guang da zang
1 2 3 ta hua zuo liao shan mai
1 2 2 hu jing hua wen an
1 2 1 wei zong de yi shu
1 1 6 9 si liao ye shi shuai ge
1 1 6 8 hong qi jin ye bie wei wo ku qi
1 1 6 7 guo ji ge
1 1 6 6 hong qi shi jian
1 1 6 5 zui hou de zhen di
1 1 6 4 jue lu
1 1 6 3 bao ying
1 1 6 2 gong zei
1 1 6 1 ren min zhan zheng
1 1 6 0 shan yu yu lai
1 1 5 9 dou zheng cai gang gang kai shi
1 1 5 8 ting chan dai gang
1 1 5 7 xie ya fa
1 1 5 6 gong chao
1 1 5 5 qiang shi ru zhu
1 1 5 4 shuo ke
1 1 5 3 wu yun gai ding
1 1 5 2 da shou gou
1 1 5 1 xian chang miao
1 1 5 0 guan ben wei
1 1 4 9 zong dui chang
1 1 4 8 you shi xuan wu
1 1 4 7 yuan jin
1 1 4 6 xing fang
1 1 4 5 man qing shi da ku xing
1 1 4 4 zhui bu
1 1 4 3 chang mian
1 1 4 2 ren huo
1 1 4 1 gong ye yuan dian ji
1 1 4 0 she tuan fu mie
1 1 3 9 ju liu
1 1 3 8 cha feng lin jia hei mei yao
1 1 3 7 mao dun ji hua
1 1 3 6 lao jiang chu ma
1 1 3 5 hei she hui jiang shu
1 1 3 4 qu fu
1 1 3 3 jiang shan dai you cai ren chu
1 1 3 2 ao tian she tuan
1 1 3 1 jiao fu
1 1 3 0 qiao zhi wu de
1 1 2 9 ruan wo che xiang li de xiang yan
1 1 2 8 wei guan
1 1 2 7 men fa he ke ju
1 1 2 6 shuo ke
1 1 2 5 guo bu qu
1 1 2 4 dun xing
1 1 2 3 wai jiao wu long
1 1 2 2 shui dao de gui
1 1 2 1 hen zhao
1 1 2 0 kun shou
1 1 1 9 guo jia gong di
1 1 1 8 tou tian huan ri
1 1 1 7 shang liu she hui
1 1 1 6 mu hou lao ban xian shen
1 1 1 5 mei hou wang liu zi guang
1 1 1 4 zheng chu ji dan wei
1 1 1 3 hong xing zheng wei
1 1 1 2 fan huang de lao zhao pian
1 1 1 1 shan shan de hong xing
1 1 1 0 dao de jie pi
1 1 9 mi mi diao cha
1 1 8 yin zhi jian de mi wang
1 1 7 wo yao gei zhou xian chang dang mi shu
1 1 6 xie guan ai zou
1 1 5 shi chang re xian
1 1 4 qiong ren he ku wei nan qiong ren
1 1 3 liu zi guang mai fang
1 1 2 zheng shu ji qin lin zhui dao hui
1 1 1 lao tai tai de zang li
1 0 6 9 fu ting chang xiang ji wei zi shou
1 0 6 8 yuan jia tu zao bian gu
1 0 6 7 qiang qiang lian shou
1 0 6 6 te da li hao xiao xi
1 0 6 5 zhang ting ban
1 0 6 4 dong mi zai xing dong
1 0 6 3 yi dong mi chu ma
1 0 6 2 shang zhan
1 0 6 1 jian zhao chai zhao
1 0 6 0 ji cha ju shang men
1 0 5 9 qing guan
1 0 5 8 nan yi xuan ze
1 0 5 7 zhe yang de nv hai ni shang bu qi
1 0 5 6 jiao cai liang zhi chuan
1 0 5 5 bei ren wa qiang jiao
1 0 5 4 xun zhao liu zi guang
1 0 5 3 jian shi mian
1 0 5 2 shou li de yuan ze
1 0 5 1 jian she ju de xin ju chang
1 0 5 0 xian chang wei hui shang de dou zheng
1 0 4 9 chang mian de ying xiong
1 0 4 8 ye ye de mu
1 0 4 7 yi wan hong tang cha
1 0 4 6 ku shui jing gan ji
1 0 4 5 lao ba lu zhong you gu di
1 0 4 4 chu jing
1 0 4 3 man shan du shi ying shan hong
1 0 4 2 ye ye yao jian ni
1 0 4 1 fu qin de zun yan
1 0 4 0 shu jia hui jia
1 0 3 9 shou xiang he ji huang
1 0 3 8 long ge kong jun si ling sha de
1 0 3 7 ying ji chang kong
1 0 3 6 hai hang te ji fei xing yuan
1 0 3 5 ji chang zheng duo zhan
1 0 3 4 xue bo zhong de jia mian dian li
1 0 3 3 lin wei shou ming
1 0 3 2 di yu huo
1 0 3 1 bu shi zhe
1 0 3 0 kai xuan
1 0 2 9 xin de yi tian xin de kai shi
1 0 2 8 ba fang feng yu hui xi fei
1 0 2 7 lan li da lou he mi le shang xiao
1 0 2 6 ku ba jun zheng fu tou jiang
1 0 2 5 xian na zhu bu xian
1 0 2 4 hui bao gong zuo
1 0 2 3 ban ge shi er zhen nan
1 0 2 2 shen qing jing shi fang
1 0 2 1 shui zai dian ji wo
1 0 2 0 ben lai jiu xing zhao
0 1 9 zong bu shao jiang
0 1 8 guan ye da si ren liao
0 1 7 hun xue de yi jia
0 1 6 san li tun da shi guan
1 0 1 5 da ri zi
0 1 4 zhe shi xiang long ge hang mu wan a
1 0 1 3 chong jun fa pei
1 0 1 2 que si
0 1 1 jiang bei long tang
0 1 0 nan dao jiang hu yi jing jiang wo men wang que
0 9 zhao bing mai ma bu rong yi
0 8 liang zhi xiao yang tuo
0 7 yin huo de fu
1 0 6 zhi ding tie yin fa de da zhan
1 0 5 mu qin de wan can
1 0 4 na nian dong ji
1 0 3 zhe shi wo de nv er a
1 0 2 lu jin ri ji
1 0 1 wo ma ma xiang jian ni
9 7 6 mai ming zhe de xue chou
9 7 5 an sha xing dong
9 7 4 ji guan qiang he sheng ri wan yan
9 7 3 xun chou ji
9 7 2 hun duan pu ci mao si
9 7 1 ying ge lan yuan ye
9 7 0 lei guan zai ci xian shen wei
9 6 9 fu qin chi lai de li wu
9 6 8 xiao wang zi
9 6 7 jin jian dian xia
9 6 6 lun dun die ying
9 6 5 wo hen yi han dian xia
9 6 4 si ge xiang tui xiu de han fei
9 6 3 yuan xiong shi shui
9 6 2 ju zui niao de kong xi
9 6 1 you xin yang de yong bing ling xiu
9 6 0 feng tian zhan zheng chuang shi ren
9 5 9 zha de shang kong de ying
9 5 8 fei zhou de zhan zheng zhi wang
9 5 7 ke chuan hai dao
9 5 6 ma sai zhi chun
9 5 5 ma sai biao xue ji
9 5 4 huo che yan yu
9 5 3 jue fei shan lei
9 5 2 zhi fei ou zhou
9 5 1 qiang jing de dui shou
9 5 0 ding shou
9 4 9 a bu la
9 4 8 shi jia zi di
9 4 7 jiao dou shi v s mu ma ren
9 4 6 sheng cheng mai che yu shu ren
9 4 5 ding xing
9 4 4 san kuan zhuang jia yang che
9 4 3 xian chang de ku nao
9 4 2 yi gui ding qian kun
9 4 1 xian chang qu xi
9 4 0 feng zai
9 3 9 zheng di pei chang kuan
9 3 9 zheng di pei chang kuan
9 3 8 ban ge shi ji qian de zhan che
9 3 7 er shi wan jiu xiang mai zhuang jia che
9 3 6 zhong an zu zhi hu
9 3 5 qiang zai shou
9 3 4 qing ma da qiao
9 3 3 ya zhou zhi xin
9 3 2 jie da huan xi
9 3 1 nv zi qi jing dui chu dong
9 3 0 jue chu feng sheng
9 2 9 dan dao fu hui
9 2 8 dan dao fu hui
9 2 7 chen shao guan cang hai
9 2 6 la long
9 2 5 gao ji zhu li mu lian heng
9 2 4 shu yu wo de zhao zi long
9 2 3 yao he zai jiu he
9 2 2 jia zhi lian cheng de ji pin fei cui
9 2 1 yao lian bu yao qian
9 2 0 hai wai di guo
9 1 9 mei you kai cai jia zhi
9 1 8 kan tan gong cheng shi huai shi shen yi
9 1 7 guo jia zhu ce shu de huo zai
9 1 6 guo wang he jiang jun du bu ke kao
9 1 5 zhan jian chang le hao
9 1 4 suo ma li hai dao
9 1 3 huang quan lu
9 1 2 ni jiu shi sun wu kong
9 1 1 tou zi ren
9 1 0 bao wo
9 9 da gou huai yao kan zhu ren
9 8 suo pu xian sheng de yi tian
9 7 he zuo gong ying
9 6 tong zhi tian kong de ci lu
9 5 ao zhan a fu han cun zhuang
9 4 zhui ji ta li ban
9 3 xing du ku shan mai xia de jiao yi
9 2 di guo fen chang
9 1 yi si lan bao kuai che
8 7 5 shen bing li qi zhong jian tian ri
8 7 4 zhai tao zi
8 7 3 chou qian
8 7 2 bao fei hai lun
8 7 1 qiao jia xiao jie mei
8 7 0 jia mao jun xie chu zhu li yuan
8 6 9 xi yang yang
8 6 8 fu ting chang yi tui wei jin
8 6 7 yin wei ta shi ying xiong
8 6 6 shui gan zai sheng wei jia shu da yuan sa ye
8 6 5 niu yue jiao yi
8 6 4 jie yong wei zi qian
8 6 3 fu ci tie kuang
8 6 2 ying xiong zai yu gui guo
8 6 1 fan kang jun
8 6 0 wai ji jun tuan
8 5 9 shi shan xue hai
8 5 8 shi kuai qian mai liao ge zhuang yuan
8 5 7 da ji si yu hai
8 5 6 sheng hu an ju shi e hua
8 5 5 yi xue xi xue
8 5 4 ka luo si hu tu lu
8 5 3 huo kao hou zi
8 5 2 you jian fang fei
8 5 1 cong lin jian cha zhan
8 5 0 bai ren zhong zhi yuan zhu
8 4 9 fei di sheng hu an
8 4 8 nan fei fei xing yuan
8 4 7 xiao yuan qiu ai wan hui
8 4 6 ye bai he ye you chun tian
8 4 5 xiao xue de da xue sheng huo
8 4 4 song wen nuan
8 4 3 6 3 shi zi dong bu qiang
8 4 2 zao tang zi li de guo jia da shi
8 4 1 zhong shi ji shi de zhan zheng
8 4 0 hun li jin xing qu
8 3 9 chi lian she
8 3 8 bai wu long
8 3 7 dou fa
8 3 6 qian gui ze ban shi ming gui ze zheng ren
8 3 5 zuo xiu xian chang
8 3 4 zuo han ma shang ren de xian chang
8 3 3 shi tu xian e
8 3 2 nan tai xin xian chang
8 3 1 shi chang de tiao zi
8 3 0 shi zheng fu zhi xing
8 2 9 wo zhi dao ni shu shu shi li gang
8 2 8 pai chu suo lin shi gong chu geng
8 2 7 zhai nan tuo tai huan gu
8 2 6 huai jiang tie qiao
8 2 5 hu rong v s li wan
8 2 4 chu ya tou dong liao chun xin
8 2 3 ju ye de qu fu
8 2 2 tie da ni hao yi mu zhong xian
8 2 1 yu ye jie chuan
8 2 0 dong fang nv huang hao
8 1 9 jing fei lian shou
8 1 8 jiang bei you ren zhao
8 1 7 jiu chu bao ya lang
8 1 6 xiang gang nan er
8 1 5 mie liao ta de du chuan
8 1 4 ru he gei li de xiang cheng guo ju shi ya
8 1 3 deng men bai fang
8 1 2 nai cha ka fei cha shao fan
8 1 2 nai cha ka fei cha shao fan
8 1 1 zhong wu qi jie fei
8 1 0 du cha jian dao you liang xiao
8 9 fu gang diao cha
8 8 sheng gang qi bing
8 7 da lu shi jie hao
8 6 xi hei qian
8 5 di yi ci da dai bu zhi hui yi
8 4 wei zong jia zuo ke
8 3 guo ji ju pian cai mu jiang
8 2 fu ren lu xian
8 1 da kai fa dao bi liao
7 6 9 zhao jing li de tong nian wang shi
7 6 8 kong ke yu shu ren
7 6 7 hu hang jian dui gui guo
7 6 6 hong hai sha yu
7 6 5 jian zhi ling gong
7 6 4 bei fei
7 6 3 dang zhong da ling dao de lian
7 6 2 zhua bu
7 6 1 shou wang
7 6 0 lian shou diao cha
7 5 9 xing jing huai shi zheng ke
7 5 8 mi mi diao cha huo xian sheng
7 5 7 hong se hou dai
7 5 6 mei chao yin shua ji
7 5 5 a 6 zhuang q 7
7 5 4 die zhan feng yun
7 5 3 xiao jing hu tong pai chu suo
7 5 2 fan he li de mi mi
7 5 1 xue xiao qie an
7 5 0 chi jian bing guo zi de gao ji ling dao
7 4 9 jing guan
7 4 8 bai yi piao piao de nian dai
7 4 7 lv tu man hua jia
7 4 6 bei ying
7 4 5 kan cheng bai ren sheng hao mai
7 4 4 da jia qin xiong di
7 4 3 min bing ying la chu lai liu liu
7 4 2 tie niang zi
7 4 1 shou gou gang tie chang
7 4 0 guang ge cong jing
7 3 9 hun hei dao he kao gong wu yuan
7 3 8 qi fu xiao hai bu suan ben shi
7 3 7 bi ye ban shao nian
7 3 6 yi wan ba ge jiao dao
7 3 5 hu jing guan deng men
7 3 4 yu zheng chuan he fei bao
7 3 3 fei xiang de fei lv bin ren
7 3 2 ma liu jia feng yun
7 3 1 zuo ye huo lun shang
7 3 0 hai shang huo cang
7 2 9 jian dan cu bao gao xiao
7 2 8 hai shang bao an ting te gao ke
7 2 7 xue jian sheng ma li yi yuan
7 2 6 ma ni la die ying
7 2 5 mi mi xun lian ji di
7 2 4 yong chang mao yi gong si
7 2 3 xin de shi tu
7 2 2 xian yu fan sheng
7 2 1 nen qu nen shen hao xian chang
7 2 0 zhou wen de nie
7 1 9 jing tao hai lang
7 1 8 zhou wen shi de chu li
7 1 7 jiu zhuang song ren dan
7 1 6 quan xian ni zui
7 1 5 shen tong nai
7 1 4 guan chang di zhen qian zhao
7 1 3 lao jun tou fa biao
7 1 2 qiang ren cai
7 1 1 shuang qiang lao wu gong dui
7 1 0 li shi de tian kong
7 9 yi di zhua bu
7 8 fa lv wei quan
7 7 gao pao tuan de ai zha zha di
7 6 dou fu zha ji nian bei
7 5 yu bei yi zhuan xian yi
7 4 ju ji jing ying
7 3 de zui liao xiao ren
7 2 yu bei yi shao xiao
7 1 fei zhou da shi chang
6 5 4 xi bai zuo da
6 5 3 guang ge bu yuan yi zuo liu shan men de ying quan
6 5 2 kong zhong pao ting
6 5 1 ye zhan pai
6 5 0 zhan zheng de meng quan
6 4 9 tian sheng she shou
6 4 8 bao gao jiao guan wo men bu shi gou shi
6 4 7 jun fa de gan jue
6 4 6 gei wo jie shi wei xuan chuan bu
6 4 5 gei zhao mi shu shang bian xing
6 4 4 ge xian zai shi dong chang xing zou
6 4 3 wan de jiu shi ming
6 4 2 qi huo ke ji de sha ren fan
6 4 1 gui zi jin cun zhua gan bu
6 4 0 zhua bu xing dong
6 3 9 chang da wei cheng ren
6 3 8 mai ling yin de sheng gao kao zhuang yuan
6 3 7 kai jia yi qian wan
6 3 6 shen mi da ke hu zhao shang men
6 3 5 ying han chuan shuo
6 3 4 gong mu li de hao lai wu qiang zhan da pian
6 3 3 she ji zhua hao tian
6 3 2 du li cheng bao ren
6 3 1 gao kao nv hai
6 3 0 wei liao bu chi tie hua sheng er fen dou
6 2 9 si zi cha an
6 2 8 zhe bu shi xing shi an shi zheng zhi
6 2 7 nv xing jing ting zhi jian cha
6 2 6 yang fu ren qin dian zhuan an zu
6 2 5 wang ba li de hua ji shao nian
6 2 4 huai jiang zhong de fu shi
6 2 3 yang feng zhi si
6 2 2 zhao shi zhe wei cheng nian
6 2 1 huo bu ji jia ren
6 2 0 ya xiao suan yan diao bao an
6 1 9 yang feng hua li gui lai
6 1 8 fei xing qi zhong de hao xiao huo
6 1 7 min bing ying chang
6 1 6 za guo mai tie
6 1 5 gai ge chun feng chui man di
6 1 4 quan chang zhi gong da hui
6 1 3 zhong zheng jiu bu
6 1 2 chen guang chang de xin chang chang
6 1 1 ba jiang bei jian cheng di er ge di bai
6 1 0 hu ye zhu jin liao jing shen bing yuan
6 9 wo di xue jing
6 8 hu ye yao ling he fan
6 7 li wan de fan ji
6 6 niao su dai zi li de ju kuan
6 5 chang jie shang de han ma che dui
6 4 e yi shou gou zhi cheng ji tuan
6 3 yue zu dai pao
6 2 yang mou
6 1 ni jiu shi ge bao jun
5 6 0 wa liu zong de qiang jiao
5 5 9 shan zhai hong xing
5 5 8 lao wen tuo gu
5 5 7 hong sun hang kong
5 5 6 xi sa da mo ya wang zi
5 5 5 hu men lv she
5 5 4 wei zhe ge mei ming mei xing de nian tou gan yi bei
5 5 3 shou yi hu guang
5 5 2 zhe bi qian zen me yong
5 5 1 dang ting shi fang
5 5 0 shui ye bu yuan yi bei ren rou a
5 4 9 shu ji da yue bing
5 4 8 qing you ke yuan zui wu ke shu
5 4 7 dao pi lao gui zi
5 4 6 da dao xiang gui zi men de tou shang kan qu
5 4 5 qiao ben shao zuo gu di zhong you
5 4 4 yi qian wan ri yuan
5 4 3 qian zhi na pai qian jun yi gu xun fang tuan
5 4 2 guo ji you ren lai fang
5 4 1 zhao si ling
5 4 0 kang ri lao ying xiong
5 3 9 ban shan ye zhu zou shan lu
5 3 8 shen shan li de tian jie
5 3 7 pin kun xian de lv you ju chang
5 3 6 jie da huan xi de pei chang fang an
5 3 5 shi chang zhi wei hua luo shui jia
5 3 4 hua qing jie xian
5 3 3 yi wu jiang yi wu
5 3 2 zhang mu niang kan nv xu
5 3 1 lao te gong ma shi qian ti
5 3 0 you yi ge zhun yue fu
5 2 9 ji du wei xian de nan ren
5 2 8 zu tuan xiu fei ji
5 2 7 wu xiang fei cui yuan shi
5 2 6 gao liao yi jia fei ji
5 2 5 gao ceng guan zhu
5 2 4 jia li luan cheng yi guo zhou
5 2 3 zu guo a mu qin
5 2 2 te qu zhu xi yao jian ni
5 2 1 guo gan mi zhi na
5 2 0 xia lu xiang feng si hao hai luo yin
5 1 9 zhe ta ma de cai shi zhen zheng de han fei a
5 1 8 bu shi meng long bu guo jiang
5 1 7 bang fei shi ge dan
5 1 6 bian chui nu cang zi zhi zhou
5 1 5 jin san jiao bang piao an
5 1 4 lun wen de shi qing jie jue liao
5 1 3 bai hui nan jiao shou
5 1 2 liu zi guang ni zha duo luo cheng zhe yang liao
5 1 1 cong jin tian qi han wo ba ba
5 1 0 zheng yi lv shi san huo ji
5 9 jiao xun tie zui lv shi
5 8 shi me ji wei shen jing bing
5 7 chuan shuo zhong de shuang gui
5 6 shan dong li de chen nian lao jiu
5 5 kai fa shang de ri zi du bu hao guo
5 4 yi hou zhi nen chi liu zhi liao
5 3 tun dao pian
5 2 song ju liang jian
5 1 mi mi li an zhen cha
4 6 1 guan chang shang de zheng yi gan he ren qing wei
4 6 0 fan an
4 5 9 yu zhong long di er bu
4 5 8 jin ye you bao feng xue
4 5 7 he zhan zhi hui suo
4 5 6 shan ding de gong dian
4 5 5 ai he huai jiang da qu de zheng shu ji
4 5 4 liu ge de si ren jun dui
4 5 3 jian guo ge de si jie qi jin he c 4
4 5 2 tie xue jing hua de yan lei
4 5 1 hei bai dian dao
4 5 0 ling zun de shi wo hen yi han
4 4 9 nie zong de sha fu zhi chou
4 4 8 qi shi sui qi shi dao
4 4 7 ying jun shao nian
4 4 6 zui e de ji hua
4 4 5 tie niang zi li wan
4 4 4 da nian chu yi jiu nao shi
4 4 3 chun jie
4 4 2 ye m m de jiang hu
4 4 1 shi chang re xian de zuo yong
4 4 0 hai gui hua qiao wang bo shi
4 3 9 tian tai shang de wo di xue jing
4 3 8 da shou bi pai ma
4 3 7 di di shi sheng wei yi hao ling dao
4 3 6 shi chang jia song li
4 3 5 da shang da jiang you de zhou shi chang
4 3 4 ji zhe bi xia de huo lei feng shi chang
4 3 3 che huo xian chang de nao jin ji zhuan wan
4 3 2 zhe ge sha shou bu tai ling
4 3 1 jin nian guo jie bu shou li
4 3 0 you pian ji hua
4 2 9 xiao xue jin liao an mo fang
4 2 8 yang suo sun shi zuo bang you bi
4 2 7 li gui gou hun
4 2 6 shen ye bing fang gui ying
4 2 5 mai xiong da ren
4 2 4 du shi you xia
4 2 3 jiang bei shi di er mi shu
4 2 2 zheng shi dang xuan ji wei hui zhu ren
4 2 1 feng xue ye li de hong ni xiao huo lu
4 2 0 gao san nv sheng wu
4 1 9 kan shou suo de xian suo duan liao
4 1 8 gao tu po si da tian wang
4 1 7 cheng li zhuan an zu
4 1 6 tian shi de ku qi
4 1 5 bian yi xing jing zhi shi yan yong cun
4 1 4 gui xia gei wo chang zheng fu
4 1 3 di xia shi li de hei an yu wo chuo
4 1 2 yang suo zong shi ai ruo da ma fan
4 1 1 huo zhen jia shi za chang zi
4 1 0 san ying chuang long tan
4 9 t bu dui chu dong
4 8 zhan shou an yin fa de quan mian zhan zheng
4 7 chu lai hun yao huai de
4 6 tu tou de bei ju
4 5 er shu bei jiao zhu cheng liao hun ning tu
4 4 tou ming zhuang
4 3 li ren chu qiao
4 2 chen shui de meng hu su xing liao
4 1 ni shi wo ming zhong zhu ding de shou hu shen
3 5 7 xing jing sao chang zi
3 5 6 ji mo ping an ye
3 5 5 wo jian xin zheng yi yi ding cun zai
3 5 4 zhong xing wa jue ji chu dong
3 5 3 gan wa hua qing chi de qiang jiao
3 5 2 wo xiang cheng wei ni zhe yang de ren
3 5 1 jun wu zhai de xun hang dao dan
3 5 0 yao tiao lou de zhai nan
3 4 9 zai kan shou suo de ri zi
3 4 8 jing xuan ji wei hui zhu ren
3 4 7 lao liu jia de qiao qian zhi xi
3 4 6 di fang shang zhong yu tuo xie liao
3 4 5 bi xu gei shou chang yi ge man yi de jiao dai
3 4 4 he bu dui de ren gong shang liao
3 4 3 nv xing jing shen ru mo ku
3 4 2 hu ye de lao li shi shi qie an
3 4 1 jun jing min zi you bo ji you yi sai
3 4 0 guo da ye de jia sheng ji wei jun shi jin qu
3 3 9 si ling yuan ye gan zhua
3 3 8 jun qu te da jin ji chu dong
3 3 7 san zhuan pai lian jing qi
3 3 6 xue ye zhan you zhong feng shi
3 3 5 wo yao gao kua da kai fa
3 3 4 san shi nian qian de jue mi xing dong
3 3 3 bei kai chu jun ji de yi ji zhan dou ying mo
3 3 2 gua man xun zhang de tang
3 3 1 xue ye da dai bu
3 3 0 xiao liao lao qi de er duo
3 2 9 hei wang ba bei yi wei ping di
3 2 8 an ji gong si
3 2 7 da kai fa zhi long jing hu meng
3 2 6 dong qian yu lai feng man lou
3 2 5 zhong guo hei shui chu xing
3 2 4 lao bing xiong meng
3 2 3 gao tu po zhong yu yao liao
3 2 2 li zheng g d p zeng chang 4 5
3 2 1 bao quan gong si he da hao pa sa te
3 2 0 ming tian jiu qu zong gong si bao dao ba
3 1 9 dong shao shang men xun chou
3 1 8 yi wan jia liao cha ye dan de mi xian
3 1 7 liu ge hao da xiao jie hao
3 1 6 yao rang wo zhi nv you gong zhu de gan jue
3 1 5 dong shao de ba ba shi hei dao lao da
3 1 4 shi qi sui de dan che
3 1 3 zhe dian po mai mai liu ge gen ben kan bu shang yan
3 1 2 yan xun jin bi hui huang
3 1 1 si ren cheng shi jiu ba
3 1 0 po mai chang de
3 9 ha er bin lai de sa ke si shou
3 8 wo yi ding yao jiang ni sheng zhi yi fa
3 7 bei bian jiao jing li qi gong
3 6 hei an de gong zheng
3 5 bi xu chu diao zhe xiao zi
3 4 ba ba yan jing li jin sha zi liao
3 3 ji xu chang ni kuai gan shang zhou jie lun liao
3 2 bao liao tai zi ge de ju hua
3 1 jiu ba xi shou jian li de hui mian
2 6 0 shen ye jiang tan kan ren shou
2 5 9 bei qing hai hua long zao ding zhou tou
2 5 8 yi gu chu xian yu wei de zhuo er ge
2 5 7 chun feng de yi you er yuan
2 5 6 xiao ban shi yuan li yu yue long men
2 5 5 dian shi tai an fang hai liao zhou wen
2 5 4 wei min jie you ban you jiao
2 5 3 da zhong qiu
2 5 2 shu shu wo nen yi xia me
3 5 1 shen cang bu lu lao xing wu
2 5 0 liang dai yi liao xi tong gong zuo zhe de jiao ao
2 4 9 sheng cheng wen xin zhi ye
2 4 8 sheng wei jia shu da yuan
2 4 7 li zong hao ren na
2 4 6 zhong qiu jie li wan deng men
2 4 5 fu ting ji zhang mu niang he qing jie gong qin jia mu
2 4 4 jiang hu ren chen zhuo er ge
2 4 3 zhuo er lang xue jian fang kong dong
2 4 2 liu ge bei zha cheng liao ren gan
2 4 1 jin guan cheng zhi ye
2 4 0 hao zhai shao fu mei gui hua
2 3 9 weng xu huo che zhan hui mian
2 3 8 da hong qi chu dong
2 3 7 hai zi de ba ba ji shi gan dao
2 3 6 sheng ming zhi quan r h yin xing xue ye
2 3 5 yue yu kuang long
2 3 4 you er yuan wei ji
2 3 3 jie guan hua qing chi
2 3 2 fang fei zai men jie hun ba
2 3 1 you ling sai che yu xia ke
2 3 0 kai liao bao shi jie jiu shi shu ma he me
2 2 9 fu kang v bao shi jie
2 2 8 qing zhai rou chang
2 2 7 ni yao shi me wo du da ying na pa shi wo
2 2 6 jin jun ji xie zhi gao
2 2 5 yi lie shao nian
2 2 4 bian yuan shao nian sha ren shi jian
2 2 3 wang luo zhui ji ling
2 2 2 bei xiao shuai rang ren ding zai zhuo zi shang
2 2 1 wo de ou xiang shi sheng dou shi xing shi
2 2 0 hei dao xue sheng
2 1 9 ma la jiao shi
2 1 8 huo bi huo de reng ren bi ren de si
The better the AO, the better
2 1 6 li jing feng yu da hong qi
2 1 5 lian lao da de zi xing che du gan tou
2 1 4 za cao cong zhong chang jiang 7 5 0
2 1 3 shen ye da biao che
2 1 2 xing kui shi han lan da
2 1 1 dui zhou dian nao you ge p yi si
2 1 0 sheng yi shang liao gui dao
2 9 xiao liu ge you nv peng you liao me
2 8 zhong hua wu qian nian zhan zheng wen ming de chuan cheng zhe
2 7 zhe yi tian jiang bei hei dao du ku liao
2 6 zhe fen ming shi zhan zheng
2 5 yue zhan wu hao ma tou
2 4 na yan pao cha ban yi zi
2 3 er xi fu shang men
2 2 tui fei ma tou shang de jue dou
2 1 sha chang ri jin dou jin
1 7 8 gong xi liu jing li
1 7 7 xiang pen pen de cang jie rou
1 7 6 feng kuang de cang jie
1 7 5 wei zi qian tou huai
1 7 4 li zong kao shang san jun
1 7 3 liang ka che jiang bei yuan bing
1 7 2 xia liao yao de hong jiu
1 7 1 cang jie rou shi shi me wei dao
1 7 0 long shao de qiang da kao shan
1 6 9 jiao ban ji de wei she li
1 6 8 li wan de wang ba zhi qi
1 6 7 shen ye qiao men sheng
1 6 6 xie gei wei zi qian de qing shu
1 6 5 li zong qin zi gei liu zi guang jing jiu
1 6 4 shuai gun dui lie qiang
1 6 3 long shao feng lu shui ye bie xiang jin
1 6 2 nao shi kai qiang
1 6 1 bian shu
1 6 0 xin ren chu geng
1 5 9 hei yi bao biao
1 5 8 dian jiang
1 5 7 e ren zi you e ren mo
1 5 6 zong he zhi li de tie quan
1 5 5 xia gang wei ji
1 5 4 yi fen qian nan dao ying xiong han
1 5 3 qian qian qian
1 5 2 liu zi guang de ni tou che dui
1 5 1 zhang gong zi
1 5 0 gai wu
1 4 9 kai da
1 4 8 qun ou de xu mu
1 4 7 xiang xia zhe dian shi
1 4 6 cun ba
1 4 5 zhi jun chu shi
1 4 4 shao nian zhuang zhi bu yan chou
1 4 3 ai shang bao an
1 4 2 bing fang cai fang
1 4 1 ping min ying xiong
1 4 0 guo ji yong bing
1 3 9 mi an
1 3 8 jin guo ying xiong
1 3 7 d o u b l e t a p
1 3 6 qiang sheng xiang qi
1 3 5 yi ding you na gui
1 3 4 jiao liang
1 3 3 yin xing da jie an
1 3 2 dang jie bo huo
1 3 1 jie fei jie fei
1 3 0 ba zi de gu shi
1 2 9 xun qiang
1 2 8 chen dian dian de da hei xing
1 2 7 wu fa cheng shou zhi qing
1 2 6 cheng shi lie ren
1 2 5 meng long guo jiang
1 2 4 jian guo ge
1 2 3 jiu ba feng yun
1 2 2 di yi ci yue hui
1 2 1 kai chu yu sheng zhi
1 2 0 hu feng huan yu xiao hu shi
1 1 9 nv peng you
1 1 8 yu zhong long
1 1 7 yi jin gong
1 1 6 ying xiong cheng liao zui fan
1 1 5 fei ren shu shu
1 1 4 fei chang ren fan
1 1 3 xue jian xi yu zhong xin
1 1 2 san fa zhou he er meng de qing gong hui
1 1 1 zhi fa ru shan xiao jiao jing
1 1 0 yi yuan kan ren ji
1 9 bao an xiang qin ji
1 8 guang ge de bao fu
1 7 lao da ni kan ren de yang zi tai diao liao
1 6 chi shao kao de shi hou bei ren kan liao
1 5 wei zhu de bing
1 4 dang liao bao an
1 3 mi yi ban de nan zi
1 2 yi yuan cheng wei
1 1 wang zhe gui lai
cheng hong nian dai
nian hui gan yan